• 9 días / 8 noites en hoteis e casas rurais
  • Almorzos
  • Transporte de equipaxe
    1 maleta de 15-20 kgs por persoa
  • Credencial do peregrino
  • Asistencia telefónica na viaxe
  • Caderno de viaxe
  • Perfís das etapas e mapas
  • IVE