• 7 días / 6 noites en albergues
 • Almorzos
  Excepto en Santiago
 • Transporte de equipaxe
  1 maleta de 15-20 kgs por persoa
 • Credencial do peregrino
 • Asistencia telefónica na viaxe
 • Caderno de viaxe
 • Perfís das etapas e mapas
 • IVA