• 7 días / 6 noites en hoteis e pensións
 • Almorzos
  Desayunos (excepto en Santiago)
 • Transporte de equipaxe
  1 maleta de 15-20 kgs por persoa
 • Credencial do peregrino
 • Asistencia telefónica en viaxe
 • Caderno de viaxe
 • Perfís das etapas e mapas
 • IVE